slideshow background
MUDr. Lívia Korčeková ambulancia Suchá nad Parnou ambulancia Suchá nad Parnou

Ordinačné hodiny

Pondelok 7:00 - 8:00 hod odber biologického materiálu
8:00 - 12:30 hod všeobecná ambulancia pre deti a dorast
12:30 - 13:00 hod prestávka na obed
13:00 - 16:00 hod pediatrická pneumológia a ftizeológia
(objednaní pacienti)
pracovné porady, semináre, návštevy
Utorok 7:00 - 8:00 hod odber biologického materiálu
8:00 - 12:30 hod všeobecná ambulancia pre deti a dorast
12:30 - 13:00 hod prestávka na obed
13:00 - 16:00 hod pracovné porady, semináre, návštevy
Streda 13:00 - 17:00 hod všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Štvrtok 7:00 - 8:00 hod odber biologického materiálu
8:00 - 12:30 hod všeobecná ambulancia pre deti a dorast
12:30 - 13:00 hod prestávka na obed
13:00 - 16:00 hod pediatrická pneumológia a ftizeológia
(objednaní pacienti)
pracovné porady, semináre, návštevy
Piatok 7:00 - 8:00 hod odber biologického materiálu
8:00 - 12:30 hod všeobecná ambulancia pre deti a dorast
12:30 - 13:00 hod prestávka na obed
13:00 - 16:00 hod pracovné porady, semináre, návštevy