slideshow background
MUDr. Lívia Korčeková ambulancia Suchá nad Parnou ambulancia Suchá nad Parnou

O nás

Poskytujeme všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast do dovŕšenia 29 rokov, špecializovanú starostlivosť
v odbore pneumológia a ftizeológia.

Rajonizácia pacientov našej ambulancie z obcí: Suchá nad Parnou, Košolná, Zvončín, Dlhá, Dolné Orešany, Horné Orešany


Detská lekárka - MUDr.Lívia Korčeková

MUDr. Lívia Korčeková
Vzdelanie:
1991-1997 štúdium všeobecného lekárstva na LF UK Bratislava
2000 I. atestácia z pediatrie
2007 II. atestácie z pediatrie
2012 subšpecializačná atestácia z pediatrickej pneumológie a ftizeológie
Odborná prax:
1997 - 2002 I.gynekologicko-pôrodnícka klinika FN Bratislava, novorodenecké oddelenie
1998 - 1999 I.detská klinika DFNsP Bratislava (v rámci atestačnej prípravy)
2005 - 2008 II.gynekologicko - pôrodnícka klinika UNB Bratislava, novorodenecké oddelenie
2009 - 2012 Klinika detskej pneumológie a ftizeológie UNB Bratislava
2013 - Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast Suchá nad Parnou

Zdravotná sestra - Andrea Izakovičová

Vzdelanie:
1983-1987 Stredná zdravotnícka škola Trnava - detská sestra
Odborná prax:
1987 - 1990 Detské jasle Trnava
1990 - 1992 Interné oddelenie Trnava
1995 - 2002 Zubná ambulancia Suchá nad Parnou
2003 - Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast Suchá nad Parnou


ZMLUVNÍ PARTNERI:

Poisťovňa Union Poisťovňa Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa